Kan ik mijn aansprakelijkheid verminderen met de kwijting door de AV?

Niet echt: De kwijting die door de algemene vergadering gegeven wordt, beschermt de beheerders tegen de fouten die tegenover het bedrijf zijn begaan. En enkel mits de aandeelhouders op de hoogte zijn gesteld van alles, op een correcte en volledige manier. Anders gezegd is deze beperking zodanig dat u nooit van uw aansprakelijkheid wordt ontheven…

Verder kan de kwijting niet aan derden worden tegengeworpen. Dat wil zeggen dat alle mensen die niet aandeelhouder zijn, zich kunnen beroepen op de aansprakelijkheid van de beheerders en aan de beheerders een schadevergoeding vragen (namelijk klanten, leveranciers, medewerkers, BTW, RSZ en belastingdiensten,…)