Voorbeelden…

U hebt een persoon voor zware fout ontslagen… Ja, maar u hebt de procedure niet strikt gevolgd. Uzelf wordt nu schuldig. U wordt aansprakelijk.
•    De verzekering komt tussen voor uw verdediging en vergoeding indien nodig.

De gekozen IT-oplossing bleek een slechte keuze te zijn geweest.
Het project is volledig moeten veranderd worden. Een vordering tot schadevergoeding is ingesteld ten aanzien van de verantwoordelijke.
•    De schadevergoedingsvorderingen zijn beschouwd als gedeeltelijk gegrond. De verzekering zal de vordering betalen

U dacht een heel goede nieuwe boekhouder gevonden te hebben.
Maar dit blijkt een vergissing te zijn: deze persoon lukt er niet in om de boekhouding te beheren en is volledig overweldigd .
Als gevolg hiervan komen er boetes en belangrijke belastingtoeslagen. U wordt ervoor aansprakelijk gesteld: u had te veel verantwoordelijkheden aan hem toevertrouwd.
•    De advocaten slagen erin de vordering van de eiser af te wijzen op grond van het feit dat de aangevoerde vorderingen ongegrond zijn. De advokaatskosten worden door de verzekering terugbetaald.

U hebt twee jaar geleden ontslag genomen. Op dat moment was er crisis en de onderneming ging door moeilijke tijden.
Tot uw grote verrassing krijgt u nu een brief van een advocaat: hij rekent u schade aan want de maatregelen zouden te laat  genomen zijn en daardoor onnodig hoge kosten veroorzaakt hebben. (herstructurering,…)
•    De procedure wordt met een compromis afgesloten waarvan de kosten worden terugbetaald.