Een paar punten uit de recente geschiedenis

De laatste jaren heeft de wetgever de regels veranderd door uw aansprakelijkheid te verhogen.

Uw verantwoordelijkheid voor uw eigendommen wordt genomen als u of één van de andere beheerders een fout, weglating of fraude heeft begaan, en dit ongeacht de structuur (NV, VZW, BV, stichting, coöperatie,...).

Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, voor uw eigendommen, niet gebonden aan het begrip van fraude of frauduleuze bedoeling, en in de feiten, niet (echt) beperkt.

De recente evolutie met een paar data:

In 2019 zijn sommige verduidelijkingen toegevoegd, waaronder:

De verantwoordelijkheid van alle beheerders, in zijn geheel, in geval van een lichte toevallige fout is beperkt tussen 125.000€ tot 12 miljoen €
Uw aansprakelijkheid is onbeperkt in de volgende gevallen: