Verkopen/organiseren van reizen

Ik wil een reisagentschap openen en/of reizen organiseren
Welke stappen moet ik ondernemen ?   

In België (behalve in de Regio Brussel), is er een wettelijke vereiste : verzekerd zijn tegen financieel onvermogen.

Een welbekende uitzondering is van toepassing als uw bedrijfszetel gevestigd is in de Regio Brussel, u moet dan bovendien ook nog een een aanvraag indienen voor een licentie bij het Commissariaat Generaal voor Toerisme : https://ccf.brussels/ Om deze licentie te bekomen in de Regio Brussel, is een van de voorwaarden in orde en aanvaard zijn voor de verzekering tegen financieel onvermogen.
 
Om deze verzekering te verkrijgen, moet u :

Na onderzoek van deze dokumenten, eventueel een onderhoud, verkrijgt u een antwoord (aanvaarding, aanvaarding met voorwaarden, of weigering) van de verzekeringsmaatschappij.  (Amlin nv)

Opgelet, het is belangrijk om kennis te nemen van de produktfiches door de links hieronder te raadplegen

 Alvorens u te lanceren in de reissector, is het belangrijk te weten dat er minimum wettelijke voorwaarden zijn waarvan niemand kan afwijken.

Samengevat, als u uw activiteit aanvangt moet u minimum beschikken over 25.000 euros kapitaal in uw bedrijf.  (Als het om een fysieke persoon gaat, 25.000 euros bankwaarborg)   http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018052905&table_name=wet

Om uw aanvraag in te vullen, hebt u minimum deze dokumenten bij de hand nodig :

Om het u gemakkelijker te maken en opdat u uw dossier kan volgen, stellen we voor om u hier in te schrijven: hier https://www.travel-safe.be/nl/component/rsform/form/3-account-aanmaken en de procedure te volgen.
Na bevestiging van uw aanvaarding, zullen we u uitnodigen om uw verzekeringspremies te betalen.  Van zodra we het geld ontvangen hebben en de eventuele voorwaarden vervuld zijn, zal uw verzekeringsattest beschikbaar zijn in uw account op deze site. Van dat ogenblik, kan u reizen beginnen te verkopen en/of organiseren, of het nu als detailhandelaar/tussenpersoon zij of als organisator.

Gedurende de volledige periode van uw activiteiten, moet er steeds voldaan worden aan de wettelijke financiele voorwaarden.

Elk jaar, om uw polis te kunnen vernieuwen, moet u ons bepaalde dokumenten en informatie aanleveren:

Om volledig te zijn, hierbij de wet aangaande de pakketreizen en aan de prestaties van reizen hieraan verbonden : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017112104&table_name=wet