Hoe werkt het voor de verzekeringspremies?

Voor deze verzekeringen (Insolventie en Beroepsaansprakelijkheid Full & Light), gebeurt de berekening van de premies op basis van de omzet (met een minimum) Ziehier hoe dit gebeurt :

  • In november betaalt u een voorlopige premie voor het volgende jaar. Dit is dus een deel van de kost. U moet dit voorschot betalen.
  • Het lopende jaar is gedekt zolang alle fakturen worden betaald.
  • Het jaar nadien, in de 3 maand die volgen op de afsluiting van uw jaar, moet u uw omzet verklaren per type produkt. Met deze informatie stellen wij de eindfaktuur op van het voorgaande jaar. U moet het saldo betalen.

Enkele opmerkingen :

  • Om een correcte facturatie te hebben, is er veel tijd verstreken tussen de voorschotfactuur en de saldofactuur.  Dit is meer dan 3 fiscale jaren.
  • Er is een minimum premie per verzekering. Het minimum zal altijd verschuldigd zijn, zelfs al is uw omzet zeer miniem.
  • In geval van laattijdige verklaring van de omzet, heeft de verzekeraar het recht om een definitieve premie vast te leggen op basis van 150 % van het vorige jaar.
  • De verzekeraar heeft het recht om de boekhouding van de  verzekeringsnemer raad te plegen om de juistheid van de verklaarde omzet na te kijken.
  • Bovenop zijn omzet, heeft de verzekerde de plicht om binnen de wettelijke termijnen zijn jaarlijkse balans alsook de gedetailleerde rekeningen voor te leggen.
  • Het is mogelijk dat de verzekeraar bijkomende inlichtingen vraagt in de loop van het jaar. Het is een wettelijke verplichting om hier op te antwoorden.
Boulevard de la Cense, 47
1410 Waterloo
+32 2 357 01 75
 
FSMA 115 638 A

Bedrijfsnummer : BE 660.700.256