FAQ D&O Algemeen

Voor wie een BA verzekering beheerder (D&O)?

Voor elke persoon die moet deelnemen aan het beheer van de structuur.

Structuur: Van toepassing op: BV, NV, VZW, Coöperative, Stichting, enz. Eigenlijk, alle structuren, zelfs als dit met beperkte aansprakelijkheid is.

Van toepassing op alle verantwoordelijken met een bepaalde autonomie. Ongeacht de titel: directeur, manager, beheerder, bestuurder (gedelegeerd of niet), gerant, of elke lid van de directie of projectbeheerder.

Het is ook een solidaire aansprakelijkheid, dat wil zeggen, als er "één" veroordeeld wordt, zijn allen solidair verwacht om te betalen.

Dit is geen individuele polis. De verzekeringspolis dekt ALLE bestuurders, managers, beheerders en verantwoordelijken.

Voorbeelden…

U hebt een persoon voor zware fout ontslagen… Ja, maar u hebt de procedure niet strikt gevolgd. Uzelf wordt nu schuldig. U wordt aansprakelijk.
•    De verzekering komt tussen voor uw verdediging en vergoeding indien nodig.

De gekozen IT-oplossing bleek een slechte keuze te zijn geweest.
Het project is volledig moeten veranderd worden. Een vordering tot schadevergoeding is ingesteld ten aanzien van de verantwoordelijke.
•    De schadevergoedingsvorderingen zijn beschouwd als gedeeltelijk gegrond. De verzekering zal de vordering betalen

U dacht een heel goede nieuwe boekhouder gevonden te hebben.
Maar dit blijkt een vergissing te zijn: deze persoon lukt er niet in om de boekhouding te beheren en is volledig overweldigd .
Als gevolg hiervan komen er boetes en belangrijke belastingtoeslagen. U wordt ervoor aansprakelijk gesteld: u had te veel verantwoordelijkheden aan hem toevertrouwd.
•    De advocaten slagen erin de vordering van de eiser af te wijzen op grond van het feit dat de aangevoerde vorderingen ongegrond zijn. De advokaatskosten worden door de verzekering terugbetaald.

U hebt twee jaar geleden ontslag genomen. Op dat moment was er crisis en de onderneming ging door moeilijke tijden.
Tot uw grote verrassing krijgt u nu een brief van een advocaat: hij rekent u schade aan want de maatregelen zouden te laat  genomen zijn en daardoor onnodig hoge kosten veroorzaakt hebben. (herstructurering,…)
•    De procedure wordt met een compromis afgesloten waarvan de kosten worden terugbetaald.

Kan ik mijn aansprakelijkheid verminderen met de kwijting door de AV?

Niet echt: De kwijting die door de algemene vergadering gegeven wordt, beschermt de beheerders tegen de fouten die tegenover het bedrijf zijn begaan. En enkel mits de aandeelhouders op de hoogte zijn gesteld van alles, op een correcte en volledige manier. Anders gezegd is deze beperking zodanig dat u nooit van uw aansprakelijkheid wordt ontheven…

Verder kan de kwijting niet aan derden worden tegengeworpen. Dat wil zeggen dat alle mensen die niet aandeelhouder zijn, zich kunnen beroepen op de aansprakelijkheid van de beheerders en aan de beheerders een schadevergoeding vragen (namelijk klanten, leveranciers, medewerkers, BTW, RSZ en belastingdiensten,…)

Wat wordt gedekt ... of niet?

Wat wordt gedekt?
Als u een professionele fout begaat als beheerder of manager van een bedrijf, vergoeden we de schade die u heeft veroorzaakt.

Basisgaranties

 • Burgerlijke aansprakelijkheid: de financiele gevolgen van de aansprakelijkheid van de verzekerden voor fouten die ze zouden hebben begaan of waarvoor ze wettelijk als beheerder verantwoordelijk  zijn.
 • Kosten van verdediging: de burger-, strafrechtelijke en administratieve verdedigingskosten zijn ook gedekt voor fouten die door de verzekeringnemers begaan worden.

Bijkomende garanties

 • Externe mandaten
 • Vragen in verband met werkgelegenheid
 • PDA 100
 • Onderzoekskosten
 • Vertegenwoordigingskosten
 • Kosten voor voortzetting
 • Imagoherstelling
 • Kosten voor psychologische ondersteuning
 • Kosten voor het vormen van een borgtocht
 • Uitleveringskosten
 • Posterioriteit voor een gepensioneerde of ontslag nemende verzekerde
 • Zelfstandige beheerders

Wat wordt niet gedekt?

Het is ook belangrijk bewust te zijn van de voornaamste uitsluitingen:

 • De opzettelijke fout die door de verzekeringnemer wordt begaan of met zijn medeplichtigheid
 • Het feit dat de verzekeraar van persoonlijke voordelen heeft genoten waarop hij wettelijk geen recht had
 • De handelingen of feiten die op het ogenblik van afsluiting van het contract gekend zijn
 • De boeten en andere straffen
 • De lichamelijke, materiële en immateriële indirecte schade
Wat is de aansprakelijkheid van een manager of beheerder?

Voor zijn onderneming is een beheerder of zaakvoerder verantwoordelijk voor de beheersvergissingen, fouten, weglatingen, of inbreuken die schade hebben veroorzaakt.

Een paar voorbeelden waar uw verantwoordelijkheid betrokken is: een arbeidsongeval, een fout tegenover de administratie (BTW, RSZ,…), een oneerlijk ontslag van een bediende, fouten tegenover klanten of leveranciers die erge schade voor het bedrijf veroorzaken…

Waarom een Aansprakelijkheidsverzekering beheerder (D&O)?

Beheerders, managers, geranten…

Elke persoon die in het beheer van een bedrijf betrokken is, heeft ook persoonlijke verantwoordelijkheid.
Als u, of een van uw collega's (want verantwoordelijkheid is solidair), een fout, vergissing of fraude maakt, is uw verantwoordelijkheid betrokken.  Erger, een vergetelheid of een weglating is voldoende opdat het u zou kunnen verweten worden en u zou kunnen aangeklaagd worden.

En het zijn uw privé goederen die op het spel staan.
In geval van terugvordering van schadevergoeding tegen uw onderneming, beschermt de Aansprakelijkheidsverzekering beheerder uw persoonlijke tegoeden. Indien u verantwoordelijk bent, betaalt de verzekering de vergoeding en de kosten van uw verdediging.

Een paar punten uit de recente geschiedenis

De laatste jaren heeft de wetgever de regels veranderd door uw aansprakelijkheid te verhogen.

Uw verantwoordelijkheid voor uw eigendommen wordt genomen als u of één van de andere beheerders een fout, weglating of fraude heeft begaan, en dit ongeacht de structuur (NV, VZW, BV, stichting, coöperatie,...).

Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, voor uw eigendommen, niet gebonden aan het begrip van fraude of frauduleuze bedoeling, en in de feiten, niet (echt) beperkt.

De recente evolutie met een paar data:

 • 1984: In geval van verlies van de structuur.
 • 1995: In geval van het niet op tijd deponeren van de jaarrekeningen.
 • 1999: Strafrechtelijke aansprakelijkheid (belastingheffing, beheer…) met een burgerlijke aansprakelijkheid die tot schadevergoeding kan leiden.
 • 2002: Vermindering van het onderscheid tussen natuurlijke persoon en rechtspersoon.
 • 2006: De belastingdienst en de administraties kunnen de belastingen en de schulden op de beheerders terugvorderen.

In 2019 zijn sommige verduidelijkingen toegevoegd, waaronder:

De verantwoordelijkheid van alle beheerders, in zijn geheel, in geval van een lichte toevallige fout is beperkt tussen 125.000€ tot 12 miljoen €
Uw aansprakelijkheid is onbeperkt in de volgende gevallen:

 • Kapitaalsverhogingen die onwettelijk worden afgesloten
 • Solidaire aansprakelijkheid voor het niet-betalen van sociale bijdragen, BTW en bedrijfsvoorheffing
 • Lichte fouten die blijven voorkomen
 • Ernstige fouten
 • Bedrieglijk opzet of het doel om schade te berokkenen
 • Aansprakelijkheid in sommige gevallen van faillissementen,…
Boulevard de la Cense, 47
1410 Waterloo
+32 2 357 01 75
 
FSMA 115 638 A

Bedrijfsnummer : BE 660.700.256