Een paar punten uit de recente geschiedenis

De laatste jaren heeft de wetgever de regels veranderd door uw aansprakelijkheid te verhogen.

Uw verantwoordelijkheid voor uw eigendommen wordt genomen als u of één van de andere beheerders een fout, weglating of fraude heeft begaan, en dit ongeacht de structuur (NV, VZW, BV, stichting, coöperatie,...).

Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, voor uw eigendommen, niet gebonden aan het begrip van fraude of frauduleuze bedoeling, en in de feiten, niet (echt) beperkt.

De recente evolutie met een paar data:

 • 1984: In geval van verlies van de structuur.
 • 1995: In geval van het niet op tijd deponeren van de jaarrekeningen.
 • 1999: Strafrechtelijke aansprakelijkheid (belastingheffing, beheer…) met een burgerlijke aansprakelijkheid die tot schadevergoeding kan leiden.
 • 2002: Vermindering van het onderscheid tussen natuurlijke persoon en rechtspersoon.
 • 2006: De belastingdienst en de administraties kunnen de belastingen en de schulden op de beheerders terugvorderen.

In 2019 zijn sommige verduidelijkingen toegevoegd, waaronder:

De verantwoordelijkheid van alle beheerders, in zijn geheel, in geval van een lichte toevallige fout is beperkt tussen 125.000€ tot 12 miljoen €
Uw aansprakelijkheid is onbeperkt in de volgende gevallen:

 • Kapitaalsverhogingen die onwettelijk worden afgesloten
 • Solidaire aansprakelijkheid voor het niet-betalen van sociale bijdragen, BTW en bedrijfsvoorheffing
 • Lichte fouten die blijven voorkomen
 • Ernstige fouten
 • Bedrieglijk opzet of het doel om schade te berokkenen
 • Aansprakelijkheid in sommige gevallen van faillissementen,…
Luchthavenlaan 10
B-1800 Vilvoorde
+32 2 357 01 75
 
FSMA 115 638 A

Bedrijfsnummer : BE 660.700.256