Wat wordt gedekt ... of niet?

Wat wordt gedekt?
Als u een professionele fout begaat als beheerder of manager van een bedrijf, vergoeden we de schade die u heeft veroorzaakt.

Basisgaranties

 • Burgerlijke aansprakelijkheid: de financiele gevolgen van de aansprakelijkheid van de verzekerden voor fouten die ze zouden hebben begaan of waarvoor ze wettelijk als beheerder verantwoordelijk  zijn.
 • Kosten van verdediging: de burger-, strafrechtelijke en administratieve verdedigingskosten zijn ook gedekt voor fouten die door de verzekeringnemers begaan worden.

Bijkomende garanties

 • Externe mandaten
 • Vragen in verband met werkgelegenheid
 • PDA 100
 • Onderzoekskosten
 • Vertegenwoordigingskosten
 • Kosten voor voortzetting
 • Imagoherstelling
 • Kosten voor psychologische ondersteuning
 • Kosten voor het vormen van een borgtocht
 • Uitleveringskosten
 • Posterioriteit voor een gepensioneerde of ontslag nemende verzekerde
 • Zelfstandige beheerders

Wat wordt niet gedekt?

Het is ook belangrijk bewust te zijn van de voornaamste uitsluitingen:

 • De opzettelijke fout die door de verzekeringnemer wordt begaan of met zijn medeplichtigheid
 • Het feit dat de verzekeraar van persoonlijke voordelen heeft genoten waarop hij wettelijk geen recht had
 • De handelingen of feiten die op het ogenblik van afsluiting van het contract gekend zijn
 • De boeten en andere straffen
 • De lichamelijke, materiële en immateriële indirecte schade
Luchthavenlaan 10
B-1800 Vilvoorde
+32 2 357 01 75
 
FSMA 115 638 A

Bedrijfsnummer : BE 660.700.256